Visie

NEWTONE

 

Een concept op basis van verandering, mijn ervaringen uit het verleden en visie voor de toekomst. Dit is mijn idee voor meerwaarde in de toekomst op het gebied van duurzaam wonen, werken en recreëren in het kader van maatschappelijk belang.

 

Een ‘Open Source Leisure & Business Omgeving’ voorzien van de meest recente technieken in communicatie, architectuur en transport. CO2 neutraal en zelfvoorzienend op het gebied van energie. Hier staan technologie, entertainment en design centraal en vormen het fundament ‘ecologie’ in plaats van een economie waarin het individu kan genieten van elke vorm van interactiviteit denkbaar met zijn of haar omgeving en/of architectuur. Van economie naar ecologie door gebruikmaking van open-source-exposure. Werk en privé met elkaar verbonden.

 

Hoe we gaan leven in 2050 is sterk afhankelijk van technologische ontwikkelingen op zeer veel uiteenlopende gebieden die overal ter wereld worden bedacht en vervaardigd. NEWTONE brengt deze innovaties samen. Dit is de investering op het gebied van wonen, werken en recreëren waarin het individu meerwaarde biedt naar wens op een duurzame manier.

 

Projecten die tot deze visie hebben geleid:

- Masdar City Project van The Masdar Institute (video)

- ET3 van Daryl Oster

- Venus project van Jacques Fresco

- TED van Richard Saul Wurman

- De mogelijkheden van glas in de toekomst door CORNING

- Sky City van de Broad Building company China

- Google/Motorola ARA project naar aanleiding van een concept van Dave Hakkens

- Tesla Motors van Elon Musk

- Advertising Space van Robbie Williams

 

Een antwoord op:

https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/woningtekort-loopt-tot-2018-verder-op

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2017/8/een-op-vijf-bouwers-heeft-te-weinig-personeel-101251346

 

Doelstelling:

Duurzaam modulair bouwen.

 

Copyright by Sven van de Bergh 05-10-2014

NEWTONE ‘Attractive architecture for Leisure, Business & Sustainability’

 

Iedereen kent wel het fenomeen ‘Leisure Parc’ of ‘Business Parc’. In NEWTONE  worden deze twee entiteiten met elkaar samengesmolten op een dergelijke manier dat deze omgeving voor iedereen toegankelijk is. Het is een voorstelling van de woon/werk omgeving van ‘de toekomst’.

 

 

FYSIO, wat is er mogelijk in 2030? Een visie voor 2050.

Enige tijd geleden was ik bezig met de demontage van een oude PC en keek ik  naar alle verscheiden componenten toen ze allemaal apart op mijn werkbank lagen. Ik raakte daarbij het meest gefascineerd door het moederbord. Ik nam het in mijn handen, bekeek het van alle kanten en stelde mij de vraag: “Wat als dit ding zo vergroot zou worden zodat je erin zou kunnen wonen?”

Nu is waarschijnlijk geen enkele vraag nieuw in de wereld dacht ik, en inderdaad… na wat speurwerk op het internet kwam ik terecht bij een kunstenares uit de United Kingdom. En zij maakte ooit dit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://larazoma.deviantart.com/art/Motherboard-City-192714683

 

Dit is natuurlijk niet realiseerbaar omdat dit een te uitzonderlijke gedachte is. Het zou niet vermarkt kunnen worden binnen ‘afzienbare’ tijd. Kortom, het maakt geen business.

Maar wat als we dat nou eens iets soortgelijks konden doen met duurzame en recycleerbare materialen en technieken die nu al op het gebied van modulaire bouw bestaan? Een alternatief van het Franse ‘PopUp House’ dat wel een fundament heeft en ongevoelig is voor indringing van bodemvocht. Iets waar ze zelfs in Groningen, op instabiele bodem, mee vooruit kunnen.

 

Ten aanzien van de gebruikte materialen zullen hoge eisen worden gesteld op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en bouwsnelheid. Hoewel bouwen met EPS nog in de kinderschoenen staat, zijn er toch al wat bouwfirma’s die hierin al ruime ervaring hebben. EPS vereist natuurlijk wel een dragende constructie, als voorbeeld hiervan in het kader van bouwsnelheid heeft Broad Building Company China hier veruit haar sporen reeds verdiend.

Zo bouw je namelijk een 30-verdiepingen tellend gebouw in 15 dagen.

 

 

MOTIO, wat moet deze omgeving doen?

 

Een Amerikaans zakenman zei ooit: “Be careful the environment you choose for it will shape you”.

 

Onze omgeving is zeer van invloed op onze psychologische gesteldheid en daarmee van invloed op de kwaliteit en het product van ons handelen. En juist dat maakt onze cultuur. NEWTONE moet niet alleen inspireren op het gebied van innovatie, het moet ook leerzaam zijn op het gebied van technologie en het effect op de samenleving. De architectuur speelt dan ook een cruciale rol. Niet alleen op het gebied van inrichting en vormgeving van gebouwen, maar ook de architectuur van de beschikbare activiteiten en hun huisvesting. Masdar city, maar dan met de voordelen van het groene heuvelland, waar bedrijven hun laatste technologieën tentoon stellen aan hen die willen verblijven in de omgeving van morgen.

 

 

RATIO, hoe maken we deze omgeving econlogisch?

Oftewel, hoe verenigen we ecologie met economie en brengen we technologie, entertainment en design op een succesvolle en duurzame manier samen?

Technologie is de kunst van de toekomst binnen ons dagelijks bestaan met een groeiende wereldbevolking en voortschrijdende verstedelijking. Modulair bouwen met onconventionele materialen zal steeds meer aandacht krijgen. Een mooie kans voor Nederlandse bedrijven in de bouw om hier te laten zien waartoe innovatie en samenwerking in staat zijn. Ballast Nedam heeft reeds ervaring met modulair bouwen. Als dat dan ook nog eens zou kunnen met hoog isolerende ‘groene’ materialen zoals bijvoorbeeld BioFoam van Isobouw dan is dat gelijk duurzaam en ecologisch. Vorm en afwerking zou kunnen worden verzorgd door De La roy Isolatie en design.

En wat te denken aan technologie op het gebied van communicatie? Hoe maken we de omgeving aantrekkelijk, transparant en speels? https://www.youtube.com/user/CorningIncorporated Zo dus. IBA Parkstad moet ook een voorbeeld zijn op het gebied van energie, zo moet een combinatie van zon, wind en geothermale energie niet alleen het NEWTONE project, maar geheel Parkstad zelfvoorzienend kunnen maken in de energiebehoefte.

 

Hoe bereiken we de mensen buiten onze ‘box’ oftewel het NEWTONE zelf? En hoe gaan die mensen omgekeerd van invloed zijn op onze omgeving? Wat maakt je aantrekkelijk als omgeving? Uiteindelijk zijn de antwoorden op deze vragen de ‘wezenlijke’ overkoepeling van de fundamentele gedachte en de cultuur van personen binnen deze omgeving. Laat ik het een en ander uitleggen aan de hand van onderstaande schematische voorstelling.

 

 

Waarom dan NEWTONE?

NEWTONE past in de nieuwe wereld waarin we tegenwoordig en toekomstig leven. Hi-tech is de kunst van morgen op het gebied van duurzaamheid en communicatie. Van de reizende mens op doortocht, van hen die willen leren en van hen die hun werk/wens niet ondergronds willen uitvoeren, maar open-source willen delen als ‘medicijn’ voor de toekomst.

 

Wie, wat, waar, wanneer is de invulling van de omgeving……

 

Het concept zal zich richten op drie doelgroepen:

Mensen die willen ‘proeven’ aan de duurzame wereld van morgen en willen verblijven binnen een omgeving van hi-tech, maar op elk gewenst moment willen recreëren en genieten van de natuur.

Bedrijven die hun product willen testen, adverteren of idee willen lanceren.

Educatieve organisaties.

Mensen die gewoon willen recreëren.

 

Masdar City is thans de meest duurzame ‘stad’ op de wereld die je kunt bezoeken. Al is daar nog niet veel entertainment en is het gelegen in het midden van de woestijn. Ben je verveeld en heb je snel behoefte aan iets anders zoals uitgaansleven of natuur, dan heb je een probleem. Zou Masdar City in Limburg gelegen hebben dan zou heb meer aantrekkingskracht hebben gehad. Masdar City kent ook nog geen entertainment op het niveau van bijvoorbeeld ‘The Heineken Experience’. Iets van dien aard dat zeer zeker gehuisvest moeten worden in het NEWTONE project. Ben je technologie moe en wil je ontsnappen naar de natuur, dan brengen we je daar in minder dan vijf minuten.

 

NEWTONE moet ook een omgeving zijn waar ideeën kunnen worden gedeeld, producten kunnen worden getest of kennis kan worden gedeeld tijdens conferenties. De omgeving moet praktisch voldoen aan wat bestaande individuen verwachten ten aanzien van samenleving & exposure.

 

Het succes van NEWTONE is ook afhankelijk van de participatie van onderwijs. Het vormt een wezenlijk onderdeel van mijn visie hetgeen binnen de architectuur tot uitvoering wordt gebracht moet ook onderzocht worden. Iets dat in Zuid-Korea thans in een ander concept genaamd ‘Robotland’ zou moeten worden gerealiseerd. NEWTONE is echter geen ‘entertainmentpark’ vanuit fundamentele gedachte, maar een open omgeving waarin duurzaamheid en mens in relatie tot techniek centraal staan.

 

Wie gaat dat dan financieren? Wat maakt de meerwaarde?

 

Vakantiewoningen voor mensen die willen ‘proeven’ aan de duurzame wereld van morgen en willen verblijven binnen een omgeving van hi-tech, maar op elk gewenst moment willen recreëren en genieten van de natuur of de vele andere ‘hot-spots’ die Parkstad rijk is (Snowworld, Gaiapark, Continium etc.).

Conferentieoord voor bedrijven en instellingen die hun product willen testen, adverteren of idee willen lanceren.

Educatieve organisaties die binnen een open source omgeving als testlab onderzoek willen doen of ontwikkeling willen doen plaatsvinden.

Mogelijke subsidies.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eureka-het-programma-voor-internationale-marktgerichte-rend

http://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/321-miljoen-euro-beschikbaar-voor-nieuwe-innovaties-zuid-nederland/#.VFiZW_SG_LQ

Advertentie inkomsten naar het business model van Google.

 

Het succes van de formule is afhankelijk van de balans tussen FYSIO, MOTIO en RATIO tussen bedrijven en consumenten op basis van tijdelijke aard. De NEWTONE omgeving kent namelijk geen permanente bewoning voor deze groepen. Langdurig verblijf is slechts voorbehouden aan onderwijs voor de ontwikkeling van innovaties op het gebied van duurzaamheid.

FYSIO, oftewel de binnen de architectuur aangewende middelen dienen een hoge mate van modulariteit te bezitten zodat vernieuwing eenvoudig plaats kan vinden. Samen met de maakindustrie zal derhalve zoveel mogelijk gezocht moeten worden naar ‘draadloze’ oplossingen.

MOTIO, oftewel de binnen de architectuur uitgevoerde activiteiten dienen een ‘leren consumeren’ karakter te hebben in het kader van sociale bewustwording en maatschappelijke verantwoording.

 

RATIO, innovatie is geen kwestie van cijfers of in het verleden behaalde resultaten. Het effect van innovatie kan ook vooraf niet worden berekend. Innovatie is een verandering waarvan slechts jaren later kan worden geconstateerd dat het van positieve invloed is geweest. Dat het geschiedenis heeft geschreven. Van de steenkool naar de chemie en de automobielindustrie in het verleden. We leven in een andere tijd nu. Een tijd waarin we door internet bewust worden van wereldwijde vraagstukken. Waarin we de wereld ervaren door een scherm. En dat vraagt om verandering van onze omgeving. Gaan wij de wereld laten zien wat de mogelijkheden zijn? Wordt NEWTONE de Hi-Tech showtuin van de wereld? Een soort van Silicon Valley 3.0?

 

Het is wat we morgen zouden kunnen bieden. Als we er mee bezig zouden zijn. #toekomst

 

Meewerken aan dit concept? klik dan hier