Over

About respect: be careful the environment you shape,

for it will affect others.

 

 

Kunst: het door buitengewone vaardigheden ontstane unieke 'eindproduct'

van de creatieve gedachte.

 

(Om)Denken

Filosofie vormt een wezenlijk deel van mijn leven. Het heeft mij bewust gemaakt van het dualisme. 'Ik' is niet belangrijk in relatie tot anderen, het is een kwestie van 'wij' in het kader van respectvol handelen en wederzijds toegevoegde waarde.

 

 

Design: de 'tijdloze' vorm van de functie.

 

Tien keer IK...

... vind het leuk om nieuwe oplossingen te bedenken voor bestaande problemen.

... probeer graag dingen uit. Ik ga zelf op onderzoek uit. Ik zoek naar verborgen mogelijkheden.

... leg vaak niet voor de hand liggende verbanden met oog voor veranderingen die er aan staan te komen.

....werk het liefst zelfstandig en heb een hekel aan routineklussen .

... ben fantasierijk en heb een kunstzinnige aanleg.

... zoek graag dingen tot op de bodem uit.

... ben kritisch en leergierig, vind het fijn om exacte feiten objectief te ordenen,

... heb een hekel aan ongefundeerde meningen, kan redelijk goed rekenen en beschik over een goed taalkundig inzicht.

... Ik heb geen hekel aan studeren.

... respecteer mezelf. Kan ik je vraag niet beantwoorden, zoek ik naar een alternatief!

 

Theorieen die in mijn interesseveld liggen, neem ik gemakkelijk op. Het regelen, organiseren en/of praktisch uitvoeren van wederzijdse doelen geven mij energie. Het omgaan met mensen boeit me. Ik ben graag samen met anderen. Mensgericht werken of bezig zijn verschaft mij energie.